Informace o nás

 

V současné době  má naše ZO ČSCH Libčice n. Vlt. 22 členů. Členové jsou nejen místní, ale i z okolí – Turska, Svrkyně, Roztok, Holubic, Statenic a Kralup n. Vlt. Výbor organizace má 6 členů a 3 členové tvoří revizní komisi. Z chovatelských odborností je nejvíce zastoupen chov holubů a králíků, dále potom chov drůbeže, okrasného ptactva a ovcí.

V roce 2015 uspořádala naše ZO 2 výstavy a to v srpnu tradičně u příležitosti libčického posvícení  a v listopadu výstavu holubů. Každou první sobotu v měsíci probíhají pravidelné trhy zvířat. Naši členové se zúčastňují výstav v blízkém okolí ( Chlumín, Kralupy, Velvary, Kladno, Olovnice, Kněževes), ale i okresních, krajských a národních výstav, stejně tak i speciálních klubových .

Tuto činnost v rámci finančních možností ZO podporuje, jakož i zdravotní prevenci a povinné očkování zvířat.

ZO ČSCH Libčice n. Vlt. je otevřenou dobrovolnou organizací pro začínající ale i zkušené chovatele drobných čistokrevných zvířat a všechny zájemce o členství rádi uvítáme ve svých řadách!