Historie

 • Vznik současné chovatelské organizace v Libčicích n. Vlt. se datuje rokem 1957 v Dolanech jako ZO ČSCH Dolany.
 • Postupem doby přibývalo členů z Libčic a aktivita se přesunuje do našeho města , kde se v roce 1968 koná první výstava v místním zahradnictví "U Tlustých" u příležitosti libčického posvícení. Tato výstava se stala základním stavebním kamenem činnosti ZO a její tradice trvá až do současnosti.
 • V roce 1971 dostává ZO do pronájmu areál kuželníku, kde pořádá své výstavy a pracuje na zvelebení areálu a výrobě výstavních klecí a volier.
 • V osmdesátých letech je chovatelská organizace nejpočetnější a má 60 členů z Libčic, Dolan, Turska a Úholiček.
 • V roce 1986 získává ZO pronajatý objekt kuželníku do svého vlastnictví a všichni členové se podílejí na dalších úpravách areálu.
 • Pravidelným vyvrcholením činnosti zůstává tradiční srpnová výstava, hojně navštěvována jak místními občany, tak hosty libčického posvícení.
 • V roce 1989 za podpory ČSCH byla započata rozsáhlá rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor kuželníku. V této době odpracovali naši členové 3700 brigádnických hodin.
 • Změny ve společnosti po roce 1989 měly za následek odliv početné členské základny o 2/3, což mělo za následek i ztíženou ekonomickou situaci a tak ZO přistoupila k pronájmu části prostor na restauraci. Takto získané prostředky slouží především na údržbu areálu a podporu chovatelské činnosti.
 • Rozvíjí se i další činnost - od roku 1994 byly obnoveny chovatelské trhy a zároveň se rozvíjí i další výstavní činnost - podzimní a zimní výstavy rozšířené o speciální expozice holubářských klubů, což přivádí do Libčic mnoho návštěvníků z celé ČR.
 • V roce 1995 je organizace je definitivně přejmenována na ZO ČSCH Libčice n. Vlt.
 • V roce 2007 oslavila ZO 50. výročí založení uspořádáním slavnostního shromáždění za účasti hostů z Libčic a okolí. U této příležitosti byla vydána brožura o historii organizace a pamětní medaile. Dlouholetým členům byla předána svazová ocenění.
 • Poslední desetiletí lze charakterizovat jako člensky a ekonomicky stabilizované. ZO podporuje své členy v chovatelské činnosti příspěvkem na výstavy a zdravotní prevenci chovů. Zároveň se nezapomíná na údržbu a zvelebování chovatelského areálu "Kuželník". Díky příznivé finanční situaci byl proveden nákup nových výstavních klecí pro holuby a vyrobeny nové podlážky pod klece.
 •  Zatím ve formě úvah je pořízení nové střechy nad klubovnu a restauraci.
 • 18.3.2017 proběhla slavnostní členská schůze u příležitosti 60. výročí založení naší organizace za přítomnosti významných hostů

Historie předsednictví

 • 1957 – 1958 Kocourek Antonín, Dolany
 • 1958 – 1974 Berka Josef, Dolany
 • 1975 – 1980 Regnemer Josef, Libčice
 • 1981 – 1987 Hánl Jiří, Libčice
 • 1988 – 1990 Regnemer Josef, Libčice
 • 1991 – 1997 Dostál Jan, Libčice
 • 1998 – 2007 ing Kliment Vladimír, Libčice
 • 2008 -            Hyka Stanislav, Tursko