Novinky

Složení výboru naší organizace

27.12.2014 00:00

 

   
 
                  Na výroční členské schůzi 18.3.2017 bylo volbou rozhodnuto
                  o rozšíření výboru naší ZO. Výbor v následujícím období
                  bude pracovat v tomto složení:
 
                   Stanislav Hyka           - předseda
                   Jan Dostál                  - místopředseda, vedoucí odboru holubů
             ing. Vladimír Kliment      - jednatel, vedoucí odboru okr. ptactva
                   Jiří Síla                        - pokladník 
                   Josef Gembický         - hospodář
                   Milan Strádal              - registrátor, vedoucí odboru králíků
                   Dana Seidlová            - vedoucí odboru drůbeže
 
                   Vladislav Kuběnský   - předseda revizní komise